Rezerwacja usługi serwisowej

Coraz więcej pracowników biur podróży korzysta z naszej strony Travelport Customer Portal.
Jest to miejsce, w którym każde biuro podróży z pewnością znajdzie interesujące dla siebie informacje. Poza dostępem do newsów z branży
i informacji o naszych produktach, oferujemy Państwu także możliwość rejestracji na szkolenia oraz dostęp do darmowych narzędzi takich jak ASK Travelport i wielu innych.
Masz nowy komputer w biurze i chcesz zainstalować na nim naszą aplikację? Nie martw się! Na naszym portalu znajdziesz zawsze aktualne oprogramowanie, czytelne instrukcje instalacji i instrukcje obsługi. Dzięki nim krok po kroku przejdziesz przez proces instalacji lub użytkowania produktów Travelport GDS. Potrzebujesz pomocy przy instalacji/reinstalacji naszych programów? Nasz profesjonalny zespół wsparcia technicznego za niewielką opłatą pomoże przy instalacji każdego programu oraz dodatkowych aplikacji i skryptów.

Galileo

Usługa Cena
   
Instalacja Galileo Desktop 15 EUR
Reinstalacja Galileo Desktop 15 EUR
Przeniesienie instalacji Galileo Desktop na inny komputer 15 EUR
Zainstalowanie dodatkowych przycisków / aplikacji (bezpłatnych) 10 EUR
   

 

Worldspan

Usługa Cena
   
Instalacja Worldspan Go! 15 EUR
Reinstalacja Worldspan Go! 15 EUR
Przeniesienie instalacji Worldspan Go! na inny komputer              15 EUR
Zainstalowanie dodatkowych skryptów 10 EUR
   

 

Aby zamówić usługę kliknij na link poniżej

Open

Zarezerwuj usługę serwisu technicznego

Akceptuje poniższe warunki

Warunki i zasady korzystania z wsparcia technicznego Travelport

 1. Klient niniejszym oświadcza, iż jest właścicielem lub osobą z upoważnieniami właściciela oraz, że podczas rejestracji na tym portalu podał prawdziwe dane. Składając dyspozycję pomocy technicznej ze strony poland.travelportservices.com, klient akceptuje poniższe warunki pod odpowiedzialnością prawną wynikającą z przepisów prawa. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z udzielania pomocy technicznej przez Travelport Services.
 2. Ograniczona odpowiedzialność
      a) Wsparcie techniczne Travelport nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z rezultatów zawarcia niniejszej umowy, wykonywania jakichkolwiek usług pomocy technicznej lub skutków użytkowania fizycznego sprzętu ze strony klienta. Travelport zastrzega sobie również prawo do roszczeń odnośnie stanu nosników danych w trakcie lub po udzieleniu wsparcia technicznego.
      b) Zobowiązania Pomocy Technicznej Travelport ograniczają się tylko do zamówionej usługi, odpowiedzialność za jakiekolwiek zaniedbania ogranicza się tylko do obciążenia finansowego w wysokości zakupionej usługi.
      c) Pracownik Travelport Technical Services w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z powodu utraty danych, przychodów finansowych, uszkodzeń fizycznych sprzętu bądź innych utrudnień wynikających z działań agenta Travelport podczas wykonywania czynności serwisowych.
 3. Klient jest świadomy nieodłącznego ryzyka poniesienia szkody i uszkodzenia mienia związanego z wsparciem technicznym, w tym bezwzględnego ryzyka zniszczenia lub utraty mediów, danych lub sprzętu. Travelport nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niedokładnego lub niekompleksowego wykonania usługi wsparcia serwisowego, włączając w to trudności, które mogą być wynikiem zaniedbań agenta Travelport, w przypadku zaistnienia przeszkód technicznych leżących po stronie zleceniodawcy.
 4. Travelport zobowiązuje się zachować poufność i nie udostępniać jakichkolwiek informacji lub danych z komputera klienta osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników, niezależnych kontrahentów, prawników lub innych agentów Travelport zachowujących zasady poufności zgodne z wymogami prawa.
 5. Travelport Technical Services nie może zagwarantować rozwiązania zgłoszonego problemu.
 6. Usługi wsparcia Travelport Technical Services nie podlegają wyraźnej lub domniemanej gwarancji, podobnie jak wszystkie inne usługi wymienione powyżej/poniżej